Teglet Fastighets AB RSS http://www.teglet.se/ sv Ny förvaltare http://www.teglet.se/nyheter/ny-forvaltare <p>Teglet Fastighets AB har sedan 2015-10-01 avvecklat samtlig verksamhet i Helsingborg, Påarp, Ödåkra, Åstorp, Hasslarp och Fleninge.</p> <p>Samtliga fastigheter kommer från detta datum att förvaltas av Willhem AB (publ).</p> <p>Detta innebär att Teglet Fastighets AB:s personal inte längre kan svara på frågor avseende ditt boende eller eventuella lägenheter Du söker.</p> <p>Hantering av detta sker från och med dagens datum via Willhem AB:s hemsida.  <a href="http://www.willhem.se/">www.willhem.se</a></p> <p>Vi har stort förtroende för att vi överlämnat förvaltningen till en ansvarsfull och långsiktig aktör.</p> <p> Tack för den här tiden. </p> Thu, 01 Oct 2015 13:33:15 +0200 Kontoret stängt http://www.teglet.se/nyheter/kontoret-stangt <p>Kontoret i Göteborg har begränsad bemanning under juli månad och håller stängt mellan den 6:e juli och 17:e juli. Felanmälan är bemannad som vanligt och nås på telefon 042139802. </p> <p>Vi på Teglet Fastighets AB önskar er en glad sommar. </p> Mon, 06 Jul 2015 14:53:21 +0200 Teknisk statusbesiktning http://www.teglet.se/nyheter/teknisk-statusbesiktning <p>Teglet Fastighets AB genomför i samarbete med COWI AB en teknisk statusbesiktning av bolagets fastigheter. Besiktningarna kommer att utföras mellan 2015-06-11 och 2015-06-16. Besiktningarna kommer i första hand beröra delar av fastigheterna som ligger utanför lägenheterna men i vissa fall kommer även besiktningsmannen att behöva tillträde till dessa. Då det är svårt för oss att avisera exakta tider för eventuella lägenhetsbesök kommer vi att knacka dörr. I det fall Du skulle vara hemma är vi mycket tacksamma om Du kan assistera oss genom att ge oss tillträde till Din lägenhet.</p> <p> </p> <p>Notera att besiktningsmannen som utför besiktningen är externt anlitad och därför inte kan svara på frågor gällande Ditt nuvarande boende, kontrakt, hyror osv. Har Du frågor kring dessa är Du välkommen att kontakta oss på kontoret på telefon 0317740740. </p> Thu, 11 Jun 2015 11:06:13 +0200 Vårpromenad i Påarp http://www.teglet.se/nyheter/varpromenad-i-paarp-0 <p>Teglet Fastighets AB kommer under vecka 21 tillsammans med hyresgästföreningen Loket och Lamaro genomföra årets vårpromenad. Gällande regler för trädgårdar finns under fliken dokument, skötsel/underhåll. </p> Wed, 06 May 2015 08:02:30 +0200 Försäljning http://www.teglet.se/nyheter/forsaljning <p>Teglet Fastighets AB har per 1:e april avyttrat fastighetsbolaget Hökebacken Fastigheter AB och med detta avyttrat hela sitt bestånd i Landskrona. För berörda hyresgäster delas separat information ut under dagen. </p> Tue, 07 Apr 2015 09:49:58 +0200 Sturegatan 9 varmvatten http://www.teglet.se/nyheter/sturegatan-9-varmvatten <p>Under torsdagen uppmärksamamde vi ett problem i styrningen av framledningstemperaturen på varmvattnet på Sturegatan 9. Problemet kommer att åtgärdas under dagen. Boende i fastigheten uppmanas att vara varsama i hanteringen av varmvattnet då detta kan pendla i temperatur. </p> Fri, 06 Mar 2015 08:35:06 +0100 Förvärv av fastigheter http://www.teglet.se/nyheter/forvarv-av-fastigheter <p>Teglet Fastighets AB har förvärvat fastigheterna Guldvingen 1 och Sockerfältet 7 i Fleninge respektive Hasslarp. Vi vill önska alla boende på Västkustvägen och Kampanjegatan välkommna till oss på Teglet.  Från och med idag går det för Dig som sökande att göra intresseanmälningar på dessa fastigheter. </p> Wed, 04 Mar 2015 10:21:08 +0100 Belysning Påarp http://www.teglet.se/nyheter/belysning-paarp <p>Under första kvartalet 2015 kommer Teglet Fastighets AB att genomföra en genomgång av utebelysningen på det röda området längsmed Lokvägen. Detta är en åtgärd som genomförs efter överläggande med BRÅ (Brottsförebygganderådet).    </p> Tue, 27 Jan 2015 13:54:24 +0100 Bokningssystem Sturegatan 17 http://www.teglet.se/nyheter/bokningssystem-sturegatan-17 <p>Från och med idag aktiveras den nya bokningstavlan på Sturegatan 17. Detta innebär för Dig som boende att tvättider bokade på den gamla tvättbokningstavlan inte längre gäller och nya bokningar måste göras på den nya bokningstavlan. Brickor till bokningssystemet delades ut den 16:e januari.</p> Tue, 27 Jan 2015 13:08:17 +0100 Genomgång med BRÅ kv. Maneten http://www.teglet.se/nyheter/genomgang-med-bra-kv-maneten <p>Teglet Fastighets AB Har tillsammans med BRÅ (brottsförebygganderådet) gjort en genomgång av kvarteret Maneten för att kunna arbeta fram en projektplan med mål att öka tryggheten i området. Projektet kommer att fortlöpa under hela 2015.   </p> Tue, 27 Jan 2015 13:48:06 +0100 Kontrollmätning balkongräcken http://www.teglet.se/nyheter/kontrollmatning-balkongracken <p>Vi kommer under våren 2015 att byta ut balkongräckena på Direktörsgatan 17-21. I ett första steg kommer vi tillsammans med vår entreprenör Ahltech AB att utföra en kontrollmätning. Kontrollmätningen kommer att ske måndagen den 19:e januari mellan klockan 08:00 och 16:00. </p> Tue, 27 Jan 2015 13:16:11 +0100 Brand Sturegatan 19 http://www.teglet.se/nyheter/brand-sturegatan-19 <p>Under julhelgen brann det i källaren på Sturegatan 19. För att återställande av källaren skall kunna ske så snabbt som möjligt kommer vi att under mitten av januari att påbörja arbetet med att tömma källaren och alla förråd. Skulle Du ha föremål i källaren som Du inte vill få slängda skall Du omgående avlägsna dessa från källaren. Notera att samtliga föremål i källaren är kraftigt rökskadade. Arbetet med återställandet beräknas vara klart i månadsskiftet februari/mars. </p> Tue, 27 Jan 2015 13:13:05 +0100 Bredbandsbolaget http://www.teglet.se/nyheter/bredbandsbolaget <p>I samband med årsskiftet övertar Bredbandsbolaget samtliga Tele2s åtagande avseende fiberinstallationer i Teglet Fastighets ABs fastigheter. Detta innebär för Dig som boende att om Du är fiberkund vid problem från och med den 1:e januari skall kontakta Bredbandsbolaget på telefon 0770-777 000</p> Tue, 27 Jan 2015 13:57:45 +0100 Göta Hus http://www.teglet.se/nyheter/gota-hus <p>Från och med den 1:e januari 2015 byter Teglet Fastighets AB samarbetspartner avseende jourhantering. I samband med årsskiftet övertas jourhanteringen av Göta Hus bevakning. Bytet av samarbetspartner sker för att vi skall kunna öka kvaliteten på jourhanteringen.</p> <p>Det nya journumret är: 0417 585 549</p> Tue, 27 Jan 2015 10:59:21 +0100 Gott nytt år http://www.teglet.se/nyheter/gott-nytt-ar <p>Vi på Teglet Fastighets AB vill önska alla våra hyresgäster ett gott nytt år. </p> Tue, 27 Jan 2015 11:03:00 +0100 God Jul http://www.teglet.se/nyheter/god-jul <p>Vi på Teglet Fastigehts AB vill önska alla våra hyresgäster en God Jul </p> Tue, 27 Jan 2015 11:01:30 +0100 Bokningssystem Gustav Adolfs gata 18-20 http://www.teglet.se/nyheter/bokningssystem-gustav-adolfs-gata-18-20 <p>Under december har arbete utförts på bokningssystemet i tvättstugorna på Gustav Adolfs gata 18-20. Arbetet är ett förrberedande arbete för att under 2015 kunna aktivera onlinebokning av tvättider via hemsidan.  Ytterligare information kommer att komma ut till de boende under året. </p> Tue, 27 Jan 2015 09:40:45 +0100 Plåtarbeten Inspektörsgatan 1 och Magistergatan 9 http://www.teglet.se/nyheter/platarbeten-inspektorsgatan-1-och-magistergatan-9 <p>Under december och januari kommer vi tillsammans med EoB Plåt i Råå AB att utföra plåtarbeten på kuporna på taket på Inspektörsgatan 1 och Magistergatan 9. I samband med detta kommer även hängrännorna på fastigheten att bytas ut. </p> Tue, 27 Jan 2015 13:22:01 +0100 Kontrollmätning balkonger http://www.teglet.se/nyheter/kontrollmatning-balkonger <p>Vi kommer tillsammans med Ahltech AB att kontrollera balkongerna ut mot gatan på fastigheten Sturegatan 21. Kontrollen kommer att utföras måndagen den 15:e december mellan klockan 10:00 och 12:00.</p> Tue, 27 Jan 2015 13:18:20 +0100 Låg bemanning http://www.teglet.se/nyheter/lag-bemanning <p>Vi kommer under fredagen den 28:e november att ha låg bemanning på kontoret i Göteborg.</p> <p>Har du frågor om hyra, kontrakt eller underhåll ber vid Dig återkomma på måndag den 1:e december. </p> Thu, 27 Nov 2014 15:36:35 +0100